Pers

Amsterdamse hotels als aanjager voor verandering

Januari 2020.

Sinds 2 jaar bundelt een groep duurzame hotels in en rond Amsterdam de krachten. Dit doen zij op uitnodiging van de gemeente. De verscheidenheid in de groep is groot, maar ze herkennen elkaar in de drive om nieuwe stappen te zetten. Want het is tijd voor verandering!

Grondstoffen raken écht binnenkort op, dus we moeten af van ‘take make waste’. Hotels, als afnemers van tal van goederen en diensten, kunnen belangrijke aanjagers zijn van deze transitie. Zeker in Amsterdam, met meer dan 500 hotels.

Daarom delen de hoteliers kennis en ervaringen zodat ze samen van een lineaire naar een circulaire economie bewegen. Dit alles onder het motto: ‘Delen is vermenigvuldigen! The Albus hotel is hier natuurlijk onderdeel van.